Madest

Společnost MADEST s.r.o. se v kamenolomu Pavlice (u Znojma) zabývá těžbou, výrobou a prodejem drceného kameniva.
Firma je od roku 2008 držitelem certifikátu systému řízení výroby a na vybrané produkty je oprávněna vydávat prohlášení o shodě „CE“ dle:
ČSN EN 12 620+A1 - kamenivo do betonu,
ČSN EN 13 242+A1 - kamenivo pro nestmelené směsi,
ČSN EN 13 285 – kamenivo pro provádění a údržbu vozovek…
K ostatním produktům firma vydává „prohlášení výrobce“

Společnost MADEST s.r.o. zajišťuje i prodej písků a dopravu materiálu.

V kamenolomu Pavlice tvoří ložiskovou výplň gföhlská ortorula, vhodná pro dodávky drceného kameniva na betonárnu, silniční a inženýrské stavby, kameniva pro údržbu komunikací a lomový kámen k regulaci vodních toků.
Materiál je pro svoji přírodní barevnost a vlastnosti vyhledáván i jako okrasný lomový kámen na zdění, solitérní kámen a kámen do gabionů.


e-mail: text: