PRODUKTY

Drcené kamenivo

- drcené kamenivo do betonu (ČSN EN 12620)
- kamenivo pro nestmelené směsi… (ČSN EN 13242)
- MZK dle schválené receptury ŘSD (ČSN EN 13043)
- kamenivo pro specifikované nestmelené směsi pro provádění a údržbu vozovek (ČSN EN 13285)

Lomový kámen

- netříděná štěrkodrť
- LKN – lomový kámen netříděný
- LK – lomový kámen
- LK cca 40 kg
- LK 200 – 1000 kg
- lomový kámen (možnost gabionu)

Skrývkový materiál

Prodej písku


e-mail: text: